ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Pepsi & Lay's UCL»

1. Αντικείμενο της Ενέργειας. Η Εταιρεία με επωνυμία PEPSICO ΗΒΗ ΕΠΕ», Αττική 145 65 , σε συνεργασία με την εταιρεία 7indigo, με έδρα Ιλισίων 25, Νέα Κηφισιά και η εταιρεία ΠΕΝΤΕ Α.Ε. με έδρα Λένορμαν 129, Κολωνός, Αθήνα, 10442 (εφεξής οι «Διοργανωτές») διοργανώνουν προωθητική ενέργεια με την ονομασία «Pepsi & Lay's UCL» (περαιτέρω η «Ενέργεια»), στο πλαίσιο προώθησης συσκευασιών των προϊόντων Pepsi & Lay's που εμπορεύεται ο Διοργανωτής και η οποία Ενέργεια θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα καταστήματα που λειτουργούν υπό το διακριτικό σήμα Γαλαξίας της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Πέντε- Α.Ε (εφεξής τα «Καταστήματα»).
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στους όρους 3 και 6 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας.
3. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό οι εργαζόμενοι των διοργανωτριών, οι συγγενείς τους α βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών.
4. Συμμετέχοντα Προϊόντα.
Οι συσκευασίες Pepsi 1.5lt & Lays 150γρ. (PEPSI 1.5LT (ΤΣ6 ΦΛ), PEPSI MAX 1.5LT (ΤΣ6 ΦΛ), PEPSI TWIST PET 1.5LT (ΤΣΑΝΤΑ 6 ΦΛ), LAYS ΑΛΑΤΙ 150G (KIB17ΤΕΜ), LAYS ΡΙΓΑΝΗ 150G (KIB17ΤΕΜ) & LAYS ΑΛΑΤΙ ΞΥΔΙ 130G (KIB25ΤΕΜ)) (εφεξής τα «Προϊόντα).
5. Διάρκεια της Ενέργειας. Η Ενέργεια θα διαρκέσει από την 12/03/2019 και μέχρι και την 26/03/2019 (η «Διάρκεια»).
6. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια. Με την επιφύλαξη των όρων 2, 3, και 7 του παρόντος, κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της πλατφόρμας «Trust and Use» στην ιστοσελίδα www.trustanduse.com (εφεξής η «Πλατφόρμα») μέχρι και τις 26/03/2019 εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στην κλήρωση με την αγορά 1 συσκευασίας από τα προαναφερθέντα προϊόντα Pepsi ή Lays, αρκεί να είναι εγγεγραμμένα μέλη της Πλατφόρμας. Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Πλατφόρμας έχουν αυτόματα μια συμμετοχή στην Ενέργεια. Οι χρήστες που θα ενημερωθούν για την Ενέργεια και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ενέργεια χωρίς αγορά Προϊόντος, μπορούν άπαξ να προμηθευτούν από την Πλατφόρμα τον μοναδικό τους αριθμό δωρεάν κάνοντας εγγραφή μέσω email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή μέσω του λογαριασμού του στο Facebook και έτσι να αποκτήσουν μια συμμετοχή στην κλήρωση. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν επιθυμεί την αυτόματη συμμετοχή του μπορεί να το δηλώσει στην Trust and Use με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: support@trustanduse.com
Για την εξασφάλιση περισσότερων συμμετοχών στην Ενέργεια, ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:
6.1 Να πραγματοποιήσει εγγραφή ή να είναι εγγεγραμμένος/η στην Πλατφόρμα.
6.2 Να προβεί σε αγορά μέσω εξαργύρωσης κουπονιών Trust and Use των παρακάτω προϊόντων:
Μίας (1) από τις παρακάτω συσκευασίες Pepsi ή Lays με έκπτωση -0,30€ κατά την Διάρκεια της Ενέργειας:
PEPSI 1.5LT (ΤΣ6 ΦΛ)
PEPSI MAX 1.5LT (ΤΣ6 ΦΛ)
PEPSI TWIST PET 1.5LT (ΤΣΑΝΤΑ 6 ΦΛ)
LAYS ΑΛΑΤΙ 150G (KIB17ΤΕΜ)
LAYS ΡΙΓΑΝΗ 150G (KIB17ΤΕΜ)
LAYS ΑΛΑΤΙ ΞΥΔΙ 130G (KIB25ΤΕΜ)
Η εξαργύρωση πραγματοποιείται ακολούθως:
Ο χρήστης, έχοντας ολοκληρώσει την εγγραφή του στην Πλατφόρμα επισκέπτεται το σούπερ μάρκετ Γαλαξίας που έχει επιλέξει. Εκεί, επιλέγει από τα ράφια το Προϊόν ή τα Προϊόντα που συμμετέχουν. Στο ταμείο δίνει στην/στον υπάλληλο τον μοναδικό αριθμό του ή τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου (εφόσον ο χρήστης το έχει συνδέσει στην Πλατφόρμα). Αντιστοιχεί μία συμμετοχή σε κάθε εξαργύρωση των «Προϊόντων». Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα, αποκτώντας αυτοδίκαια αύξοντα αριθμό και συμμετέχουν σε ηλεκτρονική κλήρωση.
7. Εγκυρότητα των συμμετοχών. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των μελών της Πλατφόρμας, των οποίων τα προσωπικά στοιχεία είναι καταχωρημένα στο αρχείο της Trust and Use οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους (οι «Συμμετέχοντες»). Ισχύουν οι συμμετοχές για αγορές «Προϊόντων» που έχουν γίνει μέχρι και την 26/03/2019. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή τους στην Ενέργεια θα ακυρωθεί. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα, ακόμη και να ακυρώσουν το «Δώρο», κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα της «Ενέργειας», ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους όρους του.
8. Δώρα. Τα δώρα της Ενέργειας (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι τα εξής:
8.1. Ένα (1) Πακέτο εισιτήριου για τον τελικό του UCL στη Μαδρίτη, Τρία (3) Sony PlayStation 4 & Εκατό (100) Ποδοσφαιρικές Μπάλες Adidas.
9. Κλήρωση Δώρων. Μετά την παρέλευση της Διάρκειας της Ενέργειας και συγκεκριμένα μέχρι τις 29/03/2019 οι Συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν σε ηλεκτρονική κλήρωση με αυτόματα συστήματα που διασφαλίζουν το αδιάβλητο αυτής και η οποία θα γίνει με βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Trust and Use των Συμμετεχόντων μέχρι και τις 29/04/2019 στα κεντρικά γραφεία της Trust and Use. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν εκατοντέσσερις (104) τυχεροί της κατηγορίας Δώρου (εφεξής οι «Νικητές»). Από την κλήρωση -μαζί με τους Νικητές- θα αναδειχθούν και εκατοντέσσερις (104) αναπληρωματικοί νικητές για την κατηγορία Δώρου 8.1. (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»). Οι Νικητές ή οι Αναπληρωματικοί θα παραλάβουν το δώρο τους εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος. Οι Νικητές και οι Αναπληρωματικοί θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά στο τηλέφωνο που έχουν δηλώσει στην Trust and Use, όταν έγιναν εγγεγραμμένα μέλη, από επιφορτισμένο υπάλληλο της Trust and Use. Σε περίπτωση που οι νικητές ή οι αναπληρωματικοί δεν έχουν δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου στην Πλατφόρμα, θα ειδοποιηθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην Πλατφόρμα. Ουδεμία ευθύνη φέρουν οι Διοργανωτές για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών και δη όταν αυτές οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου τους ή σε μη απάντηση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως τα είχαν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στην πλατφόρμα Trust and Use. Έως και την 02/04/2019 οι κληρωτέοι που αναδείχθηκαν Νικητές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα υπό https://www.trustanduse.com/page/company_chain-d9946146ff04f4aa36f612a6….
11. Παραλαβή Δώρων. Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής των δώρων ορίζεται έως και την 30/04/2019, ενώ για τους τυχόν αναπληρωματικούς νικητές έως και την 9/5/2019. Σε περίπτωση που οι ως άνω ταχθείσες προθεσμίες περάσουν άκαρπες και κάποιοι είτε από τους Νικητές είτε από τους Αναπληρωματικούς δεν αποδεχθούν εγκαίρως το Δώρο, τότε το Δώρο που τους αναλογεί απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των Διοργανωτών. Τα Δώρα θα παραδοθούν στους Νικητές ή/και στους Αναπληρωματικούς από την Πέντε ΑΕ, κατόπιν σχετικής συνεννόησης μαζί τους κατά την τηλεφωνική τους ενημέρωση ή την ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τον όρο 9 ανωτέρω και θα παραληφθούν από τους ίδιους. Κατά την παράδοση θα συμπληρωθεί ειδικό έντυπο παραλαβής και θα υπογραφεί από τον κάθε Νικητή με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.
12. Μη εκχώρηση. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά, δεν εκχωρούνται σε τρίτους, ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται.
13. Περιορισμός ευθύνης. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την Ενέργεια, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π. έναντι των Διοργανωτών, της Trust and Use και της Πέντε Α.Ε.. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των Διοργανωτών περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από την Ενέργεια. Η ευθύνη των Διοργανωτών περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη της αξίας των Δώρων που θα δοθούν. Διευκρινίζεται ότι οι Διοργανωτές πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτει καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών ή κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των Δώρων, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια κατά τα ανωτέρω. Κατά την αξιοποίηση των Δώρων, οι Διοργανωτές ενδέχεται να κάνουν χρήση υπηρεσιών τρίτων. Οι Διοργανωτές δεν ευθύνονται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.
14. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν αναρτηθεί στo ειδικό τμήμα ανακοινώσεων https://www.5ae.gr/node/1433.
15. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την Ενέργεια, οποιοσδήποτε συμμετέχων μπορεί να επικοινωνήσει για το αίτημά του με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@trustanduse.com
16. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη της Ενέργειας ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Ενέργειας), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
17. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
18. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
19. Προσωπικά Δεδομένα. Στο πλαίσιο της Ενέργειας, η Trust and Use θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών και των Αναπληρωματικών [ονοματεπώνυμο, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου] τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό απόδοσης των Δώρων. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν περαιτέρω από την Trust and Use στον Διοργανωτή και σε συνεργάτες του τελευταίου που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για τον ως άνω σκοπό. Κατά την ενημέρωσή τους οι Νικητές ή οι Αναπληρωματικοί θα ανακοινώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία στην Trust and Use για την παράδοση των Δώρων, τα στοιχεία αυτά θα διατηρούνται μέχρι την παράδοση των Δώρων και εν συνεχεία θα καταστρέφονται με ευθύνη της Trust and Use εκτός αν έχει υπάρξει προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των Νικητών προς Trust and Use, οπότε στην περίπτωση αυτή η Trust and Use υποχρεούται να εντάξει αυτούς σε αρχείο βάσει των επιταγών της ισχύουσας νομοθεσίας (ΕΕ) 2016/679) και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 21 (δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων και δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα) του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής e-mail στην Trust and Use, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@trustanduse.com .

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ